Salgsvilkår og personvern

Se flere resultater..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
post

Sist oppdatert 21. juli 2020

Endringer i salgsvilkår, personvernshåndtering og sikkerhet publiseres på våre Facebooksider.

Salgsvilkår

1. Personopplysninger
Alle personopplysninger behandles fortrolig og i henhold til norsk lov.

2. Salg
Vi utfører alle oppdrag som konsulenter. Du betaler for en tjeneste som vi utfører. Vi garanterer ikke for resultatet (f.eks. at personen du undersøker ikke eksisterer) og vi refunderer ikke beløpet du har innbetalt hvis tjenesten er bestilt og du selv kansellerer eller ikke betaler inn til avtalt tid.

3. Sakens utfall
Det gis ingen garanti for sakens utfall eller resultat. Dette selv om det anbefales at saken etterforskes slik det er beskrevet i en oppdragsavtale.

4. Fakturering
Beløpet forfaller umiddelbart til betaling før oppstart av oppdraget.

5. Beregning av salær
Telefonbeskjeder, som ikke består av korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

I tillegg til salær dekkes alle utgifter og gebyrer (relatert til utføring av oppdraget) av oppdragsgiver.

Ved betaling etter forfall bergnes den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente. Ved utstedelse av betalingsvarsel og/eller inkassovarsel påløper purregebyr.

6. Oppsigelse av avtaler
Oppdragsgiver kan når som helst ubegrunnet si opp avtalen, men forskuddsbetaling vil ikke refunderes (les: tilbakebetalt). Oppdragsgiver forplikter seg ikke til å automatisk forlenge varigheten av oppdraget.

Oppdragstaker kan når som helst ubegrunnet si opp avtalen. Forskuddsbetalt salær (med alle utlegg og kostnader trukket fra) for timer som ennå er utestående, skal refunderes oppdragsgiver innen fire (4) uker.

7. Uriktige eller tilbakeholde opplysninger
Det forutsettes at oppdraget kan avbrytes umiddelbart dersom oppdragsgiver har tilbakeholdt opplysninger og/eller gitt ukorrekte/usanne opplysninger. Den avtalte prisen og beløpet for denne sak skal betales i sin helhet. Forskuddsbetalinger vil ikke bli refundert.

8. Taushetserklæring
Oppdragsgiver og oppdragstaker har taushetsplikt om oppdraget og innholdet i denne avtalen. Oppdragstaker kan oppgi nødvendig informasjon om oppdraget og oppdragsgiver hvis dette er påkrevet ved innhenting av informasjon fra tredjepart.

Taushetserklæringen oppheves ved dødsfall for oppdragstaker og oppdragsgiver hvis oppdraget kan relateres til dødsfallet.

9. Konsulenttjenester og produkter
Ved salg av konsulenttjenester i forbindelse med produkter, brytes produktgarantien og dermed brytes også retten til å bytte- eller få produktet reparert. Smartprodukt AS er ikke ansvarlig for produktet og varen leveres “som den er” (“as is”). Produktet må ikke brukes til å bryte norsk lov. Kjøper er selv ansvarlig for å sette seg inn i lover og regler.

10. Gjenskapelse av slettet data fra enheter
Vi krever at kunden sender passord og koder hvis enheten er låst, såfremt ikke annet er avtalt på forhånd. Vi kan i de fleste tilfeller bryte opp enheten hvis kunde ikke husker koden(e). Enheter, som er tilbakestilt til fabrikkinnstillinger, vil normalt ikke inneholde data som kan gjenskapes. Vi fakturerer for timene vi bruker og ikke på resultatbasis.

Kunden forplikter seg til å følge norske lover. Det er ikke lov til å be Smartprodukt AS om å undersøke en telefon som ikke kunden selv eier, uten godkjennelse fra eieren.

11. Mobilovervåking
Mobilovervåkingstjenesten selges på “best effort basis”. Det vil si at vi gjør vårt beste for å installere overvåkingsprogramvaren. Kunden må få aksept av mobiltelefoneier og bruker før vi kan installere programvaren. I noen tilfeller vil ikke mobiltelefonens programvare være kompatibel med vår programvare. Vi refunderer ikke det innbetalte beløpet, da prisen er for installasjon og ikke lisens.

Kunden forplikter seg til å følge norske lover. Det er ikke lov til å be Smartprodukt AS om å installere overvåking på en telefon som ikke kunden selv eier, uten godkjennelse fra eieren.

12. Tvisteløsning
Tvister skal søkes løst gjennom forhandlinger. Oppdragstakers hjemting vedtas som verneting.

13. Spesielle bestemmelser
Oppdrag påbegynnes når avtalt forskuddsbetaling er registrert på vår konto. Ved utvidelse av oppdraget må ny avtale inngås.

14. Salg av opplysninger
Vi videreselger aldri opplysninger til tredjepart.

15. Installasjon av programvare
Ved installasjon av programvare og såkalt rooting/jailbreaking tar kunden risikoen for at ikke hardware ødelegges. Programvare kommer uten garanti og det er alltid en liten risiko for at enheten (hardware som telefon, PC og MAC) blir ødelagt. Smartprodukt AS fraskriver seg ansvaret for resulatet. Tjenesten er en konsulenttjeneste og kunden betaler for tiden konsulenten bruker.

Personvernerklæring

Følgende er basert på info om personvernerklæring fra datatilsynet.no.

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Smartprodukt AS samler inn og bruker informasjon om besøkende på www.logndetektor-test.no.

Følgende er basert på info om personvernerklæring fra datatilsynet.no.

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Smartprodukt AS

Databehandler: Smartprodukt AS

Smartprodukt AS er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av logndetektor-test.no. Smartprodukt AS besørger selv databehandling, utvikling, drift og vedlikehold av eget nettsted.

Opplysninger som samles inn, lagres på egne servere som driftes av Smartprodukt AS. Det er kun Smartprodukt AS som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Webanalyse

Vi benytter Google Analytics til webanalyse.

Smartprodukt AS samler inn opplysninger om besøkende på logndetektor-test.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet vårt.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Se Google Analytics sine prinsipper for sikkerhet og personvern for å lære mer om hvordan verktøyet innhenter, lagrer og benytter data. Følgende er et uttrekk av disse prinsippene som gjelder for logndetektor-test.no:

Google Analytics bruker hovedsakelig førstepartsinformasjonskapsler i rapporteringen av besøkendes interaksjoner på logndetektor-test.no. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre opplysninger som ikke er personlig identifiserende. Nettlesere deler ikke førstepartsinformasjonskapsler på tvers av domener (…)

Nettstedbrukere som ønsker at Google Analytics’ JavaScript ikke skal rapportere data om besøket deres, kan installere Google Analytics-nettlesertillegget for bortvelging. Med dette tillegget instrueres Google Analytics’ JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) om ikke å sende informasjon om besøket til Google Analytics. Nettlesertillegget er tilgjengelig for de fleste nettlesere som er i bruk i dag.

Cookies

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som logndetektor-test.no. Smartprodukt AS bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over det som gjøres av Google Analytics, se over). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Søk

Smartprodukt AS lagrer informasjon om hvilke søkeord som brukerne benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre ved at vi blant annet kan finne ut hvilke søkeord som benyttes mest og hvor mange treff disse gir i gjennomsnitt i søkeresultatet. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

E-post til Smartprodukt AS

Vi lagrer av og til opplysninger om deg når du sender epost til noen av våre ansatte.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

Henvendelser som sendes til oss gjennom skjemaet på nettstedet logndetektor-test.no sendes kryptert.

Henvendelser du sender direkte via e-post sendes ikke nødvendigvis kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Eposten din lagres inntil vi vurderer at innholdet kan slettes, eller at du ber oss om å slette informasjon vi har om deg.

Deling

Fra deler av logndetektor-test.no er det mulig å dele artikler fra nettstedet. Opplysninger om deling logges ikke, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre reguleres av din avtale med nettsamfunnet.

Saksbehandling og arkiv

Smartprodukt AS bruker et arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring elektronisk lagring av dokumenter.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger. Som en del av den pålagte saksbehandlingen innhenter Smartprodukt AS i noen tilfeller opplysninger fra andre etater på eget initiativ.

Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som for eksempel sensitive personopplysninger.

E-post og telefon

Smartprodukt AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver. Daglig leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv»).

Smartprodukt ASs medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.